.

 

 

Jag är född på 40-talet i Odensala i Sigtuna kommun där jag fortfarande bor och har min ateljé. Som uppvuxen på landet har naturen och dess olika växlingar alltid varit av stor betydelse i mitt liv. Behovet att måla och viljan att försöka bevara starka naturupplevelser har jag haft sedan barnsben. Det som började som en hobby växte och blev min heltidssysselsättning.

Jag målar nästan uteslutande i olja. I början blev det små miniatyrer eftersom det var behändigt när vi var ute med båten. Detaljrikedomen från miniatyrerna följde sedan med när jag övergick till större format.

Min skaparglädje tar sig även uttryck i matlagningen eller när jag odlar i min trädgård.