"Jag känner glädje och stolthet när jag lyckas förmedla den atmosfär och känsla av harmoni som jag själv upplevt. När du som betraktar mina bilder kan uppleva närvaro, har jag lyckats. Då är vi två som delar insikten om den svenska naturens positiva inverkan på oss människor."